Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3387/18 od 27. decembra 2018. godine, najniža plata u Republici Srpskoj za 2019. godinu utvrđena je u visini od 450,00 konvertibilnih maraka.

Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika, obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu, ispod iznosa najniže plate utvrđene ovom odlukom.

Odluka o najnižoj plati objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 120/18.

Previous Post Od 01.10.2018. godine agencija posluje na novoj adresi
Next Post Prosječna plata u Republici Srpskoj u 2018. godini