Author Archive for: finpos

finpos

About finpos

Izmjenama Zakona o PDV-u trebalo je da PDV prijave počevši od poreskog period 2207 budu popunjene podacima zaokruženim na dvije decimale, međutim UIO je izdala obavještenje da će za poreski period 2207 (juli 2022. godine) ostati obaveza da se upisuju iznosi zaokruženi na najbliži manji cijeli broj, tj. za 2207 poreski period ostaje da se […]
Rate this item
(0 votes)

Izmjenama Zakona o PDV-u trebalo je da PDV prijave počevši od poreskog period 2207 budu popunjene podacima zaokruženim na dvije decimale, međutim UIO je izdala obavještenje da će za poreski period 2207 (juli 2022. godine) ostati obaveza da se upisuju iznosi zaokruženi na najbliži manji cijeli broj, tj. za 2207 poreski period ostaje da se upisuju iznosi na način kao što je rađeno do sada.

Read More
Izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u propisano da su lica koja su obveznici PDV-a dužna da na dan stupanja na snagu ovog pravilnika izvrše popis građevinskih objekata čija je izgradnja u toku i sačinjene popisne liste dostave Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa, odnosno do 11. avgusta 2022. godine. […]
Rate this item
(0 votes)

Izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u propisano da su lica koja su obveznici PDV-a dužna da na dan stupanja na snagu ovog pravilnika izvrše popis građevinskih objekata čija je izgradnja u toku i sačinjene popisne liste dostave Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa, odnosno do 11. avgusta 2022. godine.

Popisna lista treba da sadrži ukupnu projektnu površinu objekta i/ili ekonomski djeljivih cjelina, ukupno sadržani PDV po primljenim fakturama, ukupno odbijeni PDV sa danom popisa, vrijednost izvršenih isporuka i vrijednost primljenih uplata za buduće isporuke po kojima je ispostavljena faktura, avansna faktura ili drugi dokument kojim se dokazuje vrijednost izvršenih isporuka i/ili primljenih uplata. Uz popisnu listu se prilaže specifikacija pojedinačno izdate fakture i avansne fakture ili drugog dokumenta o izvršenoj isporuci i/ili primljenoj uplati.

Na stranici UIO u odjeljku novosti na dan 26.7.2022. možete naći detaljne informacije i obrazac popisne liste.

Sačinjene popisne liste se, zajedno sa specifikacijom izdatih faktura, dostavljaju u Odsjek za poreze, Grupu za reviziju i kontrolu nadležnog regionalnog centra.

Izvor: www.uino.gov.ba

Read More
Izmjenama Zakona o PDV-u uređeno je oporezivanje usluge prevoza koju izvrši inostrani prevoznik na teritoriji BiH. Od sada su inostrani prevoznici dužni da se putem poreskih punomoćnika registruju kao PDV obveznici u BiH ili da pri izlasku iz BiH uplate svoju obavezu za PDV. Poresku osnovicu čini onaj dio od ukupne vrijednost usluge koji se […]
Rate this item
(0 votes)

Izmjenama Zakona o PDV-u uređeno je oporezivanje usluge prevoza koju izvrši inostrani prevoznik na teritoriji BiH. Od sada su inostrani prevoznici dužni da se putem poreskih punomoćnika registruju kao PDV obveznici u BiH ili da pri izlasku iz BiH uplate svoju obavezu za PDV.

Poresku osnovicu čini onaj dio od ukupne vrijednost usluge koji se srazmjerno broju kilometara koje vozilo prelazi preko teritorije BiH oporezuje u BiH, pri čemu poreska osnovica ne može biti niža od prosječne naknade koju čini prosječan iznos vrijednosti po putniku i po jednom kilometru od 0,10 KM pomnožen sa brojem putnika koji putuju i brojem kilometara koje vozilo prelazi preko teritorije BiH.

Read More
Izmjenama Zakona o doprinosima (objavljenim u SLGL 56/22) za lica koja su zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u RS i prijavljena u JSND i koja su upućena na rad u inostranstvo, doprinosi se plaćaju na osnovicu koja je u visini najniže plate u RS za mjesec za koji se doprinosi obračunavaju.
Rate this item
(0 votes)

Izmjenama Zakona o doprinosima (objavljenim u SLGL 56/22) za lica koja su zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u RS i prijavljena u JSND i koja su upućena na rad u inostranstvo, doprinosi se plaćaju na osnovicu koja je u visini najniže plate u RS za mjesec za koji se doprinosi obračunavaju.

Read More
Topli obrok koji poslodavac obezbjeđuje za radnike putem keteringa ili se priprema kod poslodavca od 22.6.2022. godine dnevno iznosi najviše 0,75% prosječne neto plate u RS za prethodnu godinu. Visina prosječne neto plate za 2021. godinu iznosila je 1004 KM, tako da neoporezivi topli obrok od 22.6.2022. do kraja 2022. godine iznosi 7,53 KM dnevno. Izmjene Zakona o […]
Rate this item
(0 votes)

Topli obrok koji poslodavac obezbjeđuje za radnike putem keteringa ili se priprema kod poslodavca od 22.6.2022. godine dnevno iznosi najviše 0,75% prosječne neto plate u RS za prethodnu godinu. Visina prosječne neto plate za 2021. godinu iznosila je 1004 KM, tako da neoporezivi topli obrok od 22.6.2022. do kraja 2022. godine iznosi 7,53 KM dnevno. Izmjene Zakona o porezu na dohodak su objavljene u SLGL 56/22.

Read More
U mogućnosti smo da vam ponudimo kompletnu uslugu u vezi registracije firme u BiH, odnosno: registraciju u sudu, Poreskoj upravi, Upravi za indirektno oporezivanje, adresu za sjedište firme (virtuelnu kancelariju), administrativne usluge (preuzimanje vaše pošte, telefonskih poziva i sl.), pravno savjetovanje, računovodstvene usluge, pomoć u pronalaženju i izboru radnika.
Rate this item
(0 votes)

U mogućnosti smo da vam ponudimo kompletnu uslugu u vezi registracije firme u BiH, odnosno:

  • registraciju u sudu, Poreskoj upravi, Upravi za indirektno oporezivanje,
  • adresu za sjedište firme (virtuelnu kancelariju),
  • administrativne usluge (preuzimanje vaše pošte, telefonskih poziva i sl.),
  • pravno savjetovanje,
  • računovodstvene usluge,
  • pomoć u pronalaženju i izboru radnika.

Read More
Krajem aprila objavljene su izmjene Zakona o podsticajima u privredi koje stupaju na snagu 1. jula 2022. godine. Izmjene donose novu definiciju plate i početnog iznosa za utvrđivanje povećanja plate. Plata podrazumjeva novčanu naknadu koja se ostvaruje u skladu sa propisima koji uređuju radni odnos. Počevši od 1. januara 2022. godine važi nova definicija plate koja kaže […]
Rate this item
(0 votes)

Krajem aprila objavljene su izmjene Zakona o podsticajima u privredi koje stupaju na snagu 1. jula 2022. godine. Izmjene donose novu definiciju plate i početnog iznosa za utvrđivanje povećanja plate.

Plata podrazumjeva novčanu naknadu koja se ostvaruje u skladu sa propisima koji uređuju radni odnos. Počevši od 1. januara 2022. godine važi nova definicija plate koja kaže da se plata sastoji od osnovne plate i uvećanja plate propisanih ovim zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, te poreza na dohodak i doprinosa. Ranije je definicija plate obuhvatala i druga primanja po osnovu rada kao što su dnevnica, naknade za topli obrok i prevoz, međutim od 1. januara 2022. to više ne ulazi u platu, tako da proizilazi da se podsticaj ne može tražiti na druga primanja po osnovu rada. Npr. na uvećanje isplate radniku do kog je došlo uvođenjem ili uvećanjem toplog obroka ne može se tražiti podsticaj.

Nova definicija početnog iznosa je sljedeća: Početni iznos za utvrđivanje povećanja plate radnika je visina plate radnika za mjesec decembar u kalendarskoj godini, koja prethodi obračunskom periodu za koji se podnosi zahtjev za podsticaj. Privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj za povećanje plate samo za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos najkasnije do prvog dana za mjesec početnog iznosa plate dakle do 1. decembra prethodne godine. U slučaju promjene najniže plate, za radnike koji su u mjesecu početnog iznosa plate imali platu nižu od važeće najniže plate u Republici Srpskoj, za početni iznos plate kod obračuna podsticaja uzima se visina važeće najniže plate na posljednji dan obračunskog perioda za koji se podnosi zahtjev za podsticaj.

Ukinuta je obaveza da se uz zahtjev za podsticaj dostavljaju ugovori o radu.

Uvedena je jedinstvena stopa za utvrđivanje vrijednosti podsticaja i to 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate radnika.

Povećanje plate predstavlja razliku između visine povećane plate radnika i početnog iznosa plate radnika. Iznos podsticaja pojedinačno po radniku ne može biti viši od 1.000 KM u obračunskom periodu.

Read More
Od 1. maja najniža plata iznosi 650 KM. Odluka je objavljena u Sl.Gl. 45/22. Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate.
Rate this item
(0 votes)

Od 1. maja najniža plata iznosi 650 KM. Odluka je objavljena u Sl.Gl. 45/22.
Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate.

Read More
Poslodavci koji ne obezbjeđuju topli obrok u svojim restoranima ili preko keteringa dužni su da zaposlenima isplaćuju topli obrok i to u visini od 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu za svaki radni dan. Iznos koji se isplaćuje je povećan sa 0,75% na 0,85% izmjenom Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po […]
Rate this item
(0 votes)

Poslodavci koji ne obezbjeđuju topli obrok u svojim restoranima ili preko keteringa dužni su da zaposlenima isplaćuju topli obrok i to u visini od 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu za svaki radni dan. Iznos koji se isplaćuje je povećan sa 0,75% na 0,85% izmjenom Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 39/22 od 04.05.2022. godine).

Read More