Finansijsko knjigovodstvo

Stalna i tekuća sredstva, troškovi, obračun plata, kapital, prihodi, obračun finansijskog rezultata.

Materijalno knjigovodstvo

Ulaz-izlaz materijala, evidencija zaliha gotovih proizvoda, sitnog inventara, rezervnih dijelova.

Blagajničko poslovanje

Naplata, isplata, blagajnički izvještaji.

PDV evidencije

KUF, KIF i PDV prijave.

 

    Administrativne usluge:

– registracija preduzeća u APIF-u, prijava u Poreskoj, UIO i drugim institucijama

– arhiviranje dokumentacije

– popunjavanje zahtjeva za kredit i priprema potrebne dokumentacije

– prijava i odjava radnika

– popunjavanje statističkih izvještaja

 

 Registracija firme u BiH

Ako ste odlučili da registrujete firmu u BiH mi Vam možemo ponuditi sledeće:

  • usluge registracije preduzeća (kompletna registracija u sudu, Poreskoj upravi RS i UIO, otvaranje žiro računa),
  • poslovni prostor za sjedište preduzeća (virtuelnu kancelariju),
  • administrativne usluge ukoliko ne želite da zapošljavate radnike koji će obavljati ove poslove,
  • pomoć u pronalaženju i odabiru radnika za Vašu firmu,
  • usluge pravnog savjetovanja.