Knjigovodstvene usluge:

– vođenje glavne knjige

– vođenje pogonskog knjigovodstva

– vođenje blagajne

– obrada izvoda

– kalkulisanje cijena proizvoda i robe

– obavljanje platnog prometa

– obrada plata zaposlenih

– obračun i prijava PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak, taksi i drugih doprinosa

– izrada finansijskih izvještaja

– edukacija klijenata povodom novih propisa

– konsultacije u vezi finansijskog stanja firme

 

 

    Administrativne usluge:

– registracija preduzeća u APIF-u, prijava u Poreskoj, UIO i drugim institucijama

– arhiviranje dokumentacije

– popunjavanje zahtjeva za kredit i priprema potrebne dokumentacije

– prijava i odjava radnika

– popunjavanje statističkih izvještaja

 

 Registracija firme u BiH

Ako ste odlučili da registrujete firmu u BiH mi Vam možemo ponuditi sledeće:

  • usluge registracije preduzeća (kompletna registracija u sudu, Poreskoj upravi RS i UIO, otvaranje žiro računa),
  • poslovni prostor za sjedište preduzeća (virtuelnu kancelariju),
  • administrativne usluge ukoliko ne želite da zapošljavate radnike koji će obavljati ove poslove,
  • pomoć u pronalaženju i odabiru radnika za Vašu firmu,
  • usluge pravnog savjetovanja.