Archive for month May, 2018

Rate this item
(0 votes)

Na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske za ovu godinu, dogovorena je najniža plata u Republici Srpskoj za 2018.godinu u iznosu od 410 KM. Do sada je najniža plata iznosila 395 KM.

Read More
Rate this item
(1 vote)

Izrada odgovarajućeg softvera - web aplikacija - web stranica - informacionih sistemaOd 1. januara 2018. godine na snazi je novi Zakon o doprinosima kojim se mijenja dosadašnji raspored stopa doprinosa a ukupna stopa doprinosa je ista kao i do sada 33%. Stopa doprinosa za dječiju zaštitu je sada 1,7%, a doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 0,8%… (more…)

Read More