Krajem aprila objavljene su izmjene Zakona o podsticajima u privredi koje stupaju na snagu 1. jula 2022. godine. Izmjene donose novu definiciju plate i početnog iznosa za utvrđivanje povećanja plate.

Plata podrazumjeva novčanu naknadu koja se ostvaruje u skladu sa propisima koji uređuju radni odnos. Počevši od 1. januara 2022. godine važi nova definicija plate koja kaže da se plata sastoji od osnovne plate i uvećanja plate propisanih ovim zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, te poreza na dohodak i doprinosa. Ranije je definicija plate obuhvatala i druga primanja po osnovu rada kao što su dnevnica, naknade za topli obrok i prevoz, međutim od 1. januara 2022. to više ne ulazi u platu, tako da proizilazi da se podsticaj ne može tražiti na druga primanja po osnovu rada. Npr. na uvećanje isplate radniku do kog je došlo uvođenjem ili uvećanjem toplog obroka ne može se tražiti podsticaj.

Nova definicija početnog iznosa je sljedeća: Početni iznos za utvrđivanje povećanja plate radnika je visina plate radnika za mjesec decembar u kalendarskoj godini, koja prethodi obračunskom periodu za koji se podnosi zahtjev za podsticaj. Privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj za povećanje plate samo za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos najkasnije do prvog dana za mjesec početnog iznosa plate dakle do 1. decembra prethodne godine. U slučaju promjene najniže plate, za radnike koji su u mjesecu početnog iznosa plate imali platu nižu od važeće najniže plate u Republici Srpskoj, za početni iznos plate kod obračuna podsticaja uzima se visina važeće najniže plate na posljednji dan obračunskog perioda za koji se podnosi zahtjev za podsticaj.

Ukinuta je obaveza da se uz zahtjev za podsticaj dostavljaju ugovori o radu.

Uvedena je jedinstvena stopa za utvrđivanje vrijednosti podsticaja i to 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate radnika.

Povećanje plate predstavlja razliku između visine povećane plate radnika i početnog iznosa plate radnika. Iznos podsticaja pojedinačno po radniku ne može biti viši od 1.000 KM u obračunskom periodu.

More in this category: Novi zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju » PDV prijava za juli 2022. godine » Popis nedovršenih građevinskih objekata » Tretman usluga prevoza putnika kroz BiH » Na platnoj listi ne smiju biti podaci o adresi i JMB radnika » Doprinosi za radnike upućene na rad u inostranstvo » Povećan neoporezivi dio toplog obroka » Registracija firme u BiH (virtuelna kancelarija) » Najniža plata povećana na 650 KM » Povećanje iznosa toplog obroka » Obračun obaveza po osnovu autorskog ugovora » Ukidaju se komunalne takse na isticanje poslovnog imena » Minimalna plata 590 KM » Nove stope doprinosa i poreza na dohodak » Izmjena Uredbe o ograničenju marži » Zakon o dopuni zakona o doprinosima » Izmjena zakona o porezu na dohodak » Najniža plata od 01.06.2021. godine biće 540,00 KM » Nove preporuke za rad ugostiteljskih objekata » Grad Doboj objavio javni poziv za subvencionisanje privrede » Uputstvo za postepeno ublažavanje mjera » Uredba o kontroli cijena » Proglašeno vanredno stanje u Doboju » Multilateralne kompenzacije u 2020. godini » Najniža plata u 2020. godini 520 KM » Izmjena rokova za podnošenje zahtjeva za refundaciju porodiljskog » Objavljeni javni pozivi za samozapošljavanje i zapošljavanje » Prosječna plata u Republici Srpskoj u 2018. godini » Odluka o najnižoj plati za 2019. godinu » Od 01.10.2018. godine agencija posluje na novoj adresi » Izmjene načina obračuna plata » Primjer obračuna plate za porodilje » Formule za računanje bruto ličnih primanja » Način prijavljivanja obveznika doprinosa – lica koje samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa » Način prijavljivanja ugovora o dopunskom radu u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa » Najniža plata 410 KM » Novi zakon o doprinosima » Izmjene zakona o doprinosu za solidarnost (01.01.2016. godine) » Izmjene zakona o doprinosima (01.01.2016. godine) » Novi zakon o porezu na dobit u primjeni od 01.01.2016. (14.12.2015.) » Obavještenje o stupanju na snagu Zakona o porezu na dohodak (02.09.2015. godine) » Mišljenje PU o fiskalizaciji (18.09.2014. godine) » Tumačenje izmjena Zakona o fiskalizaciji (04.09.2014. godine) » Popis prilikom povećanja cijena duvanskih prerađevina (02.09.2014. godine) »
Previous Post Najniža plata povećana na 650 KM
Next Post Registracija firme u BiH (virtuelna kancelarija)