Archive for year 2018

Rate this item
(0 votes)

Obavještavamo poreske obveznike da se obveznici doprinosa – lica koja samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje, koja su upisana u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju, u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa prijavljuju putem Obrasca PD3110 – Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugostiteljska djelatnost u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje (brojčana oznaka / šifra: 52).

(more…)

Read More
Rate this item
(0 votes)

Na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske za ovu godinu, dogovorena je najniža plata u Republici Srpskoj za 2018.godinu u iznosu od 410 KM. Do sada je najniža plata iznosila 395 KM.

Read More
Rate this item
(1 vote)

Izrada odgovarajućeg softvera - web aplikacija - web stranica - informacionih sistemaOd 1. januara 2018. godine na snazi je novi Zakon o doprinosima kojim se mijenja dosadašnji raspored stopa doprinosa a ukupna stopa doprinosa je ista kao i do sada 33%. Stopa doprinosa za dječiju zaštitu je sada 1,7%, a doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 0,8%… (more…)

Read More
Rate this item
(0 votes)

Novi Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost stupio je na snagu 1. januara 2016. godine. Obveznici doprinosa za solidarnost od sada su:

  • fizička lica koja ostvaruju dohodak od ličnih primanja ili ostali dohodak veći od 500 KM mjesečno u visini 0.4% od neto dohotka
  • i fizička lica koja ostvaruju dohodak po osnovu članstva u upravnim i nadzornim odborima i sl. u visini 5% od neto naknade.

Doprinos za solidarnost od sada u cjelosti pada na teret fizičkog lica.

Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost

Izvor: Poreska uprava RS

Read More
Usvojene su izmjene Zakona o doprinosima koje stupaju na snagu 1. januara 2016. godine. Najveća izmjena se odnosi na samostalne preduzetnike koji će na svoja lična primanja plaćati doprinose na osnovicu koja je najmanje 60% prosječne bruto plate u Republici za prethodni mjesec. Osnovica doprinosa za lica koja samostalno, u vidu osnovnog zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost (advokati, notari, inženjeri, arhitekte, tumači…) je najmanje prosječna […]
Rate this item
(0 votes)

Usvojene su izmjene Zakona o doprinosima koje stupaju na snagu 1. januara 2016. godine. Najveća izmjena se odnosi na samostalne preduzetnike koji će na svoja lična primanja plaćati doprinose na osnovicu koja je najmanje 60% prosječne bruto plate u Republici za prethodni mjesec. Osnovica doprinosa za lica koja samostalno, u vidu osnovnog zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost (advokati, notari, inženjeri, arhitekte, tumači…) je najmanje prosječna bruto plata u Republici za prethodni mjesec.

 

Pored ovoga izmjene Zakona donose i novine u obračunavanju doprinosa za nosioce nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Osnovica za doprinose za ovu kategoriju obveznika je 20% prosječne bruto plate za prethodnu godinu. Za nosioce komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava ostaje isto 30% na prosječnu bruto platu za prethodnu godinu. Stope doprinosa su 18.5% za PIO i 4% za zdravstvo, sem u slučaju kada je nosilac gazdinstva osiguran po drugom osnovu i tada su stope za zdravstvo 2% za komercijalno, odnosno 1% za nekomercijalno, za PIO 2% za oba.

Izmjene i dopune Zakona

Izvor: Poreska uprava RS

Read More