Knjigovodstvene usluge:

– vođenje glavne knjige

– vođenje pogonskog knjigovodstva

– vođenje blagajne

– obrada izvoda

– kalkulisanje cijena proizvoda i robe

– obavljanje platnog prometa

– obrada plata zaposlenih

– obračun i prijava PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak, taksi i drugih doprinosa

– izrada finansijskih izvještaja

– edukacija klijenata povodom novih propisa

– konsultacije u vezi finansijskog stanja firme

 

 

    Administrativne usluge:

– registracija preduzeća u APIF-u, prijava u Poreskoj, UIO i drugim institucijama

– arhiviranje dokumentacije

– popunjavanje zahtjeva za kredit i priprema potrebne dokumentacije

– prijava i odjava radnika

– popunjavanje statističkih izvještaja